петак, 4. фебруар 2011.

Иницијатива за оснивање АКАДЕМИЈА АЛХЕМИЈЕ


 У  оснивању

Знак препознавања
ЗАВЕТИНЕ су пре непуних 11 година покушале да оснују Књижевно друштво ЗАВЕТИНЕ Плус ултра, које би, поред осталог, потпомогло "очување и ширење живе традиције, књижевности и алхемије, антропологије, упоредне религије, старог и новобалканског наслеђа, општекорисног за све слојеве српског народа и човечанства, исконске културе, националне и светске " 
... Књижевно друштво би се старало "да се открива закопано народно благо у најширем смислу речи; да се временом оснује Музеј живе традиције (регионални: Звижда и Хомоља, с - и Србије), у коме би се чували трагови традиционалне културе овог поднебља и Балкана; да припомогне општој обнови народног духа, ширења класичних књижевности, словенских, и светских; да издаје зборнике, алманахе и појединачна дела; да организује сусрете компетентних и смотре народног и уметничког стваралаштва. "

"Друштво ће вршити свој задатак издајући, најмање једанпут годишње  Алманах за живу традицију, књижевност и алхемију, часописе, и низ других књига према својим могућностима .... Друштво располаже средствима: улозима чланова оснивача и улагача, поклонима и завештањем , приходима од продатих књига и каматом од сталног капитала.Стални капитал чине: поклони и завештања за то одређени и улози чланова добротвора.Књижевно друштво ће примати и нарочита завештања, намењена помоћи ФОНДАза изградњу АКАДЕМИЈЕ АЛХЕМИЈЕ, као и за издавање дела појединих српских књижевника, или за издавање какве друге капиталне књиге.Основу за почетак рада  чини приход од тиража: 60 примерака првог издања антологије српске поезије 20. века несебичан МУЗЕЈ, 30 примерака 2. допуњеног издања исте антологије, 10 примерака Аламанаха за живу традицију, књижевност и алхемију, 1 / 1998. и 20 примерака 3. издања Музеја немогућег Ратара Мирослава Лукића, књижевника из Београда, родом из села Мишљеновца у Звижду. "

Иницијативу за оснивање овог Друштва потписало је 15 писаца, професора, студената, ученика, добротвора и оснивача уочи Богојављења 2000. године. Иначе, објављена су и Правила тог Друштва и ко може бити члан: "Друштво ЗАВЕТИНЕ Плус ултра има чланове: Оснивач, који плаћају 1 / 3 просечне плате у земљи, једном годишње; Добротвор, који плаћају према својим новчаним могућностима једном за свагда, или једном годишње; улагач, који даје годишњи улог, у висини колико одреди Управа.Нови чланови се бирају на основу Правила Друштва. Најважнији услов, онај превасходни је - позваност и компетенција, уз добровољност и склоност ка несебичном залагању на добробит исконске културе и напредовања. Почасне чланове Друштва предлаже председник, на основу темељног образложења, а бира их Управа Друштва.6. У Управу се бира члан добротвор или оснивач.Управу чине: председник, потпреседник, секретар и пет одборника.Председник се бира доживотно.Управу чине два дела: књижевно - духовни: председник, секретар и два одборника, и економски потпреседник и три одборника.Важнија питања разматрају се на седници целокупне управе.Сваке треће године иступа из Управе четвртина чланова, а њихова места попуњавају се скуштинским избором.Председник и секретар су стални чланови управе који не подлежу овим иступањима.Свако, у времену изборног периода, упражњено место у управи, попуњује сама Управа.Скупштина Друштва ЗАВЕТИНЕ Плус ултра састаје се редовно сваке године о Васкрсу или Спасовдан. На скупштину долазе и одлучују чланови добротвори и оснивачи. Управа је дужна да објави сазив скупштине двадесет и један дан раније.На скуштини управа подноси извештај о свом раду, имовном стању за минулу годину заједно са извештајем раније изабраних прегледача.Бирају се два члана за преглед рачуна у текућој години, попуњује се управа, одлучује се о измени ових Правила на предлог Управе или 4 / 5 чланова добротвора и оснивача, одлучује се ио другим поднесеним предлозима. " На крају тога текста постоји и следећа напомена : " Пријаве, предлоге, допуне и сугестије слати на адресу редакције ЗАВЕТИНЕ, најкасније до 31 . децембра 2002. године. Молимо да назначите своју тачну адресу, телефон. Није згоре послати и најкраће биографске и библиографске податке о себи. (Објављено у књ. часопису заветине Плус ултра, 1-4 / 2000, Београд, стр. 5-8 )


Руковођен том последњом реченицом, јављам се, окаснело, деценију касније, и пошто то Друштво никада није основано, на жалост, предлажем да на трагу те племените и можда несхваћене идеје, покушамо поново, и оснујемо АКАДЕМИЈЕ АЛХЕМИЈЕ Иницијатива за живу традицију, књижевност и алхемију, стваралачку критику и прожимање концентричних кругова националних култура . Не замерите, ако је назив подугачак. У суштини, верујем да  би Иницијатива ... на искуствима несебичних настојања београдских ЗАВЕТИНЕ, њеног оснивача и људи окупљених око Мирослава Лукића , могла да оживотвори и створи једну бројну уметничку институцију која би тражила и налазила додирне тачке са другим националним културама како на Балкану, тако и у Европи, па и на другим континентима света. Верујем да би такву књижевну организацију помогли и фондови културе Европе, појединачних земаља света, а и понеки филантропи ... Предложио бих свима заинтересованима, који би да буду део Иницијативе, њени чланови, да се јаве на  интернет адресу  , кратким писмом, које би садржало име и презиме, кућну адресу, контакт телефон, као и кратку белешку о себи, можда и пар сугестија о томе: како би требало да изгледа и како да дејствује споменута АКАДЕМИЈЕ АЛХЕМИЈЕ..

Нема коментара:

ЗАВЕТИНА Непозната Србија

ЗАВЕТИНА Непозната Србија
tumblir

Вредновање.Сазвежђе ЗАВЕТИНА