ПАС КРАЈПУТАШ / Чеслав Милош

ПАС КРАЈПУТАШ / Чеслав Милош
ПАС КРАЈ ПУТАШ Кренуо сам на упознавање своје земље двопрежним колима, с великом залихом хране и лименом кофом која је тандркала отпо­ зади. Кофа ми је потребна да напојим коње. Упознавао сам брдо­ вите и шумовите срезове, онда прашуме, у којима се с кровова кућа дижу колутови дима, као да нешто гори. То је зато што су кровињаре без димњака. Или, путовао сам пољским и језерским пределима. Ка­ ко је само занимљиво напредовати, попуштати кајасе, и чекати док се полако, иза дрвећа у долини, не појави село или парк и у њему белина племићке куће. И одмах нас је лавежом дочекивао псић, ревностан у вршењу своје обавезе. Био је то почетак века, сада је крај. Разми­ шљао сам, не само о људима који су живели тамо, већ и о поколењи- ма паса који су их пратили у њиховим свакодневним трчкарањима, а једном, ни сам не знам зашто, вероватно у сну, у зору, појавио се тај смешан и нежан назив: „пас крајпуташ".

среда, 24. август 2011.

Драгослав Срејовић као догађај / Петар Милосављевић

Несумњиви знак препознавања
Релационизам артефаката Лепенског Вира; одломак


Логос као однос елемената стаништаПрва Срејовићева скица, она која представља урбану целину Лепенског Вира, показује неколико особина које се тичу логоса. Ово су Срејовићеви налази:
а) Насеље Лепенског Вира, представљено на слици, показује да је у његовом уређењу вођено рачуна о правцима комуникације. То су оне изукрштане "улице" чије је правце Срејовић означио стрелицама.
б) Сва станишта су била окренута Дунаву,
в) Сва станишта су била окренута ка сунцу.
Све ово што смо рекли потврђује да је било логоса (у значењу реда) у односу човека према околини и према свету у којем живи, као и према другом човеку.
Сличне односе показује и друга овде пренета Срејовићева скица. Она показује да је у трапезоидном облику станишта садржана и симетрија (два дела станишта су на симетричан начин истоветна). Такође, она показује и да је у градњи бочних линија станишта поштована и пропорција: једна и по дуж чини ту као и другу бочну линију........


Видети вишеhttps://sites.google.com/site/zavetinegalerija/

ЗАВЕТИНА Непозната Србија

ЗАВЕТИНА Непозната Србија
tumblir

Вредновање.Сазвежђе ЗАВЕТИНА