понедељак, 28. фебруар 2011.

Брњичка река...

Брњичка река, водопад
Брњичка река представља и највећи водоток у оквиру Националног парка. Ту је и насеље Раковица са десетак салаша које цивилизација једва да је дотакла. Старих салаша има и на Црном врху (624 мнв), одакле се пружа предиван поглед на Национални парк, Дунав и Румунију, и један је од најлепших видиковаца овог краја. Овде је и пећина Гаура Веи (Велика рупа), једна од ретких у овом делу парка која представља изазов за авантуристе.


     Видети више:http://www.golubac.rs/sr/obilasci.php

среда, 9. фебруар 2011.

Академија алхемије ( у оснивању)


Академија алхемије
у оснивању

Према миту, Академ, атински херој, Диоскурима је показао, где је Тезеј сакрио њихову сестру, Хелену. Почетком четвртог века п. н. е.  Платон је своју филозофску школу – једну од бројних потоњих академија, основао у гају посвећеном Академу. Настава у Платоновој академији обухватала је поред филозофије, математику, астрономију и природне науке. Деловање Платонове академије имало је пет раздобља: Старија академија (платонистичко-питагорејска), Средња академија (школа грчког филозофа Аркесилаја), Нова академија (школа филозофа Карнеадеса), и  четврта и пета (еклектичке академије, Филон и Антиох).
Цар Јустинијан I, укинуо ју је као паганску установу 529. године, после хиљаду година постојања.
Академије су оснивали мецене, у античко доба, да окупљају научнике, књижевнике и уметнике, у Александрији. У  средњев веку академије су осниване спорадично и углавном на дворовима. Палатинска академија у Ахену на двору Карла Великог, академија у Палерму на двору Фридриха  I I, у доба хуманизма и ренесансе, у Италији, академије су се шириле као филозофске академије и оне које се баве проучавањем народног језика и народне књижевности.
Академија алхемије је чедо српског ренесанса, који је у извесном засенку скоро читав минули век. Та Академија није ни Француска академија у Паризу, ни Енглеско краљевско друштво у Лондону, ни Руска царска академија у Петрограду, ни Српска академија наука и уметности у Београду.
Изгледа да је као могућност  обелодањена пре дванаестак година, у  једном позамашном зборнику, штампаном као библиофилско издање. Реч је о Алманаху за живу традицију, књижевност и алхемију, I, Београд: Заветине, 1998, 462 стр.; 30 цм. И о уводном тексту, Алманах алхемичара, штампаном на стр. 3-7......Видети више:

петак, 4. фебруар 2011.

Иницијатива за оснивање АКАДЕМИЈА АЛХЕМИЈЕ


 У  оснивању

Знак препознавања
ЗАВЕТИНЕ су пре непуних 11 година покушале да оснују Књижевно друштво ЗАВЕТИНЕ Плус ултра, које би, поред осталог, потпомогло "очување и ширење живе традиције, књижевности и алхемије, антропологије, упоредне религије, старог и новобалканског наслеђа, општекорисног за све слојеве српског народа и човечанства, исконске културе, националне и светске " 

ЗАВЕТИНА Непозната Србија

ЗАВЕТИНА Непозната Србија
tumblir

Вредновање.Сазвежђе ЗАВЕТИНА